iki
06 آبان 1401 - 16:55

اوربان: اروپا اکنون در چاهی افتاده که برای روسیه حفر کرد

نخست وزیر مجارستان اعلام کرد تحریم های اروپا علیه روسیه همانند یک بومرنگ به خود این اتحادیه آسیب زد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نخست وزیر مجارستان اعلام کرد تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه بی حاصل و به زیان کشورهای این اتحادیه تمام شده است. خبرگزاری مهر«ویکتور اوربان»، که از منتقدان جدی تحریم های بروکسل علیه مسکو است، امروز جمعه اعلام کرد که تحریم های ضد روسیه اتحادیه اروپا انتظارات بروکسل را برآورده نکرده است. به اعتقاد نخست وزیر مجارستان این تحریم های اتحادیه اروپا به مثابه بومرنگ عمل کرده و به این قاره آسیب می زند. نخست وزیر مجارستان در مصاحبه ای رادیویی تاکید کرد که تحریم ها آنطور که بروکسل در زمان اعمال آنها انتظار داشت، موثر واقع نیفتاد. اوربان یادآور شد: ما طرحی برای حفر چاه برای روس ها ارائه کرده بودیم و سپس ما خود همان کسانی بودیم که در آن چاه افتادیم و اکنون باید تصمیم بگیریم که چه اقدامی باید صورت گیرد. اتحادیه اروپا می‌گوید به حفاری ادامه دهید. تفکری که به نظر معقول نمی رسد. اوربان معتقد است اتحادیه اروپا بر سر وضع تحریم علیه روسیه به دو بخش تقسیم شده است: یک بخش به شدت به این تحریم ها اعتقاد دارد و دیگری خواهان تجدید نظر در سیاست تحریمی بروکسل در قبال روسیه از سوی اتحادیه اروپا است. اوربان که ماه‌هاست به بروکسل به دلیل سیاست‌های تحریمی علیه روسیه حمله می‌کند، می‌گوید هزاران تحریم که بر مسکو اعمال شده ناموفق بوده و تورم و کمبود انرژی ناشی از این اقدامات می‌تواند اروپا را به زانو درآورد. به نظر می‌رسد اروپا در حال ورود به شرایط بحرانی است و کمبود انرژی و تورم، فشارها را بر اتحاد شکننده در آن افزایش داده است. اوربانکه ماه‌هاست به بروکسل به دلیل سیاست‌های تحریمی علیه روسیه حمله می‌کند، می‌گوید هزاران تحریم که بر مسکو اعمال شده ناموفق بوده و تورم و کمبود انرژیکه ماه‌هاست به بروکسل به دلیل سیاست‌های تحریمی علیه روسیه حمله می‌کند، می‌گوید هزاران تحریم که بر مسکو اعمال شده ناموفق بوده و تورم و کمبود انرژیناشی ازاین اقدامات می‌تواند اروپا را به زانو درآورد. به نظر می‌رسد اروپا در حال ورود به شرایط بحرانی است و کمبود انرژی و تورم، فشارها را بر اتحاد شکننده در آن افزایش داده است.این اقدامات می‌تواند اروپا را به زانو درآورد. به نظر می‌رسد اروپا در حال ورود به شرایط بحرانی است و کمبود انرژی و تورم، فشارها را بر اتحاد شکننده در آن افزایش داده است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 809664